Gå til innhold

[Utgått]Transittering - nye garantier Romania

Transittering - nye garantier som følge av Romanias tiltredelse til Transitteringskonvensjonen
Transitteringshåndboka Del 3
Fra 1. januar 2006 vil Romania bli ny avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonene.  Som følge av Romanias tiltredelse vil norske operatører fra denne dato kunne starte opp (i TET) å motta transitteringer til/fra ethvert tollsted i Romania.
 
De hovedansvarlige som i dag innehar Universalgaranti eller Garantifritak og som ønsker å transportere varer til Romania under en felles transitteringsprosedyre (TET), må snarest ta kontakt med Tollvesenet for å utvide/endre sin garantierklæring (gjelder Universalgaranti) og sine garantisertifikater (TC31 og TC33). Den garantierklæring som i dag ligger til grunn for dagens Universalgaranti omfatter ikke Romania og kan derfor ikke benyttes for transitteringer til/fra dette landet.
 
De hovedansvarlige som ikke transporterer varer til Romania under transitteringsprosedyren, trenger ikke endre sine garantier fra 1. januar 2006.
 
Transportører/hovedansvarlige som vet de kommer til å anvende transitteringsprosedyren til Romania fra 1. januar 2006, må ta kontakt med regiontollstedet/garantitollsted og avgi ny garantierklæring, som erstatning for dagens erklæring. Tollvesenet vil på bakgrunn av den nye erklæringen utstede nye garantisertifikater hvor Romania er påført.
 
De garantisertifikater (TC31 og TC33) som Tollvesenet har på lager kan med nødvendige tilføyelser (attesteres av Tollvesenet med dato, stempel og signatur), benyttes til utgangen av 2006. De sertifikatene som utstedes på gammel ”mal” inntil 31.12.2006, vil på vanlig måte ha en gyldighetsperiode på to år.
 
Vedlagt følger nye garantierklæringer for Enkelgaranti og Universalgaranti, jf. Transitterings-konvensjonens Vedlegg III, Bilag B1 og Bilag B4.