Gå til innhold

[Utgått]Rettelse - Ny tjenestemaskin - server - for nedlastningsfiler for TVINN på Internett

Nedlastingsfiler er ikke lengre tilgjengelig for automatisk nedlasting på www.toll.no. Den annonserte overgangsperioden lot seg ikke gjennomføre av tekniske årsaker. Alle programvareleverandører som har hardkodet nedlasting fra www.toll.no i sine programmer må endre dette. De må også gi beskjed til sine kunder at hvis man ikke har oppdatert programvare, så vil deklarasjonene ikke komme igjennom i TVINN. Riktig valutakurs må i så fall fylles ut mauelt. Deklaranter som har spørsmål må i første omgang henvende seg til sin programvareleverandør. Tollvesenet beklager at det ble gitt feil informasjon om dette.
Nytt nedlastingsområde for TVINN-nedlastingsfiler

I samband med at Tollvesenet får ny internettløsning fra 1. november i år vil plasseringer av nedlastningsfiler for TVINN (tariff, omregningskurser etc.) bli flyttet til en egen FTP-tjenestemaskin (server). Tjenestemaskinen kan nås på to måter (Legg merke til at begge alternativer starter med ftp:// istedenfor http:// ):

Dette medfører at nedlasting via www.toll.no ikke lengre er tilgjengelig og programvare som benytter denne URL-adresse for automatisk oppdatering må oppdateres for at nedlasting av TVINN-data kan skje korrekt. Det er i første omgang neste ukes valutakurser som vil kunne gi feil i TVINN. Feil valutakurs vil gi feil i INPUT-kontrollen i TVINN og deklarnten vil da få en feilmelding. For at programvaren skal fungere tilfedsstillende må den derfor oppdateres, ta kontakt med programvareleverandør for nærmere informasjon om dette.

For de som ønsker å den gamle nedlastningssiden så ligger den her. Den blir fjernet 1 .desember. 

Teknisk informasjon
  1. Tollvesenets ftp-tjenstemaskin (server) "kjører" aktiv FTP, dette kan gi problemer når FTP-klient er passiv og/eller ved bruk av VPN. Programvareleverandører bes ta hensyn til dette når man tester FTP-forbindelsen.
  2. NB! Merk at filene har skiftet navn og at de ikke lengre har etternavn/ekstensjon .pl men .txt