Gå til innhold

[Utgått]Grunnlaget for beregning av toll for næringsmidler nedlagt i væske (tib § 7)

Direktoratet har mottatt enkelte henvendelser om hva som skal være korrekt vektgrunnlag for beregning av toll for næringsmidler nedlagt i væske. Direktoratet kan derfor opplyse at følgende retningslinjer skal følges:

Ved deklarering av næringsmidler nedlagt i væske (for eksempel lake, olje, svovelsyrlingvann og lignende) skal også vekten av den aktuelle væsken tas med i varens tollpliktige nettovekt, jf. tolltariffens innledende bestemmelser § 7 nr.1, 1.ledd. 

Ved deklarering av for eksempel fetaost i olje eller pølser i lake skal derfor vekten av henholdsvis olje og lake også medtas i den tollpliktige vekt.