Gå til innhold

[Utgått]NCTS/TET fase 3.2 - tillegg og endringer til Meldingshåndbok Elektronisk Transittering (versjon 3,0) – TET

Elektronisk garanti- og etterlysningssystem i TET settes i drift fra mandag 5. desember 2005.

Toll- og avgiftsdirektoratet har informert om overgangen til fase 3.2 tidligere, bl.a. i rundskriv 2004/638 datert 02.11.2004. Oppstartsdatoen er nå utsatt ca. 2 måneder i forhold til hva vi har varslet tidligere. Dette er gjort blant annet på bakgrunn av signaler direktoratet har fått om at tidspunktet som var avsatt for testing av endringer i næringslivets programvare var vanskelig. For å imøtekomme dette har vi valgt å skyve denne testingen til etter sommerferien, testperioden blir dermed fra 15. til 30. september 2005.

Det blir introdusert to nye meldinger for næringslivet, i tillegg til at det blir noe endring av deklarering ved oppstart av transitteringer.

De nye meldingene er IE026 – ’Garanti adgangskode’ (SANCRT) og IE055 – ’Garanti ikke gyldig’ (CUSDEC). Beskrivelse av struktur og datainnhold på disse meldingene er vedlagt.

Skyldbeløpet (toll og avgifter) skal deklareres i melding IE015 – Deklarasjonsdata, ved bruk av datagruppen ”Spesielle Merknader” i varepost 1. Nærmere beskrivelse av hvordan dette skal gjøres er vedlagt.

Meldingshåndbokens Vedlegg D – Prosedyrekoder, er oppdatert. Blant annet er det tatt inn flere nye koder i kodeliste 17 – Pakketype, disse gjelder fra 1. juli 2005. Det er også gjort en korreksjon av IG referanse i melding IE045 – Transittering avsluttet, i tillegg er datafeltet ’Frigivelsesdato’ rettet til ’Avslutningsdato’. Korrigert beskrivelse av datainnhold på meldingen er vedlagt. Vi ber om at programvareleverandører som ønsker å gjennomføre testing av de nye meldingene og endringene knyttet til fase 3.2, kontakter oss for å få tilsendt testmomenter og for å avtale tid for gjennomføring av test. De som evt. har behov for nærmere beskrivelse av Edifact Mapping, kan få dette tilsendt på e-post. Kontakt oss ved å sende e-post til: anne-bjorg.hole@toll.no og/eller maria.instanes@toll.no.