Gå til innhold

[Utgått]Opptak av ny leveranse i Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem (TET).

Det informeres herved om at det den 21. februar 2005 vil bli tatt opp en ny leveranse av TET i produksjon. Den nye leveransen består av :
- versjon P32-2.2.0 av MCC
- versjon P32-2.1.1 av ECN

Endringer i leveransen av betydning for næringslivet er som følger:


1. Transportmidlets identitet ved avgang (rubrikk 18) – påkreves deklarert.

Automatisk frigivelse under forenklet prosedyre feiler dersom ’Transportmidlets identitet ved avgang’ (rubrikk 18) ikke er deklarert i transitteringsdeklarasjon (IE015). Dette vil si at kun ’melding om godkjent deklarasjon’ (IE028) vil returneres og at ’melding om frigitt transittering’ (IE029) ikke vil bli automatisk returnert til deklaranten. For at transitteringen skal kunne frigis og IE029 returneres deklarant, må deklarasjonen viderebehandles av tollvesenet på avgangstollstedet.
Det gjøres oppmerksom på at Tollvesenet i slike tilfeller må angi ’Transportmidlets identitet ved avgang’ på deklarasjonen i TET, før transitteringen kan frigis.

2. IE917 feilmelding er aktivert.

IE917 er en feilmelding relatert til oversettelse fra EDIFACT til XML. Denne meldingen ble introdusert i forrige versjon, og beskrevet i egen implementasjonsguide til næringslivet (ref. rundskriv 2003/0350 datert 15.03.04). Meldingen fungerte imidlertid ikke som den skulle og ble derfor satt ut av funksjon. Meldingen skal fungere korrekt i den nye versjonen og er nå aktivert.


3. Kjent feil i leveransen

Det viser seg desverre at leveransen inneholder følgende feil, som det vil bli foretatt rettelse på så snart som mulig:

Når verdien ’0’ er deklarert i feltet kolli på varepostnivå, forsvinner dette segmentet fra bl.a. IE001. Dette fører til at deklarasjonen fra avgangstollstedet til bestemmelsestollstedet (IE001/IE003) blir avvist med feilmelding (IE906) ved bestemmelsesstedet, fordi antall kolli i en eller flere vareposter mangler. Feilen fører til at deklarasjonen ikke kan viderebehandles elektronisk i TET. Feilsituasjonen medfører at det ved innsendelse av ankomstmelding (IE007) ikke returneres lossetillatelse (IE043) fra TET og ved evt forsøk på å sende lossemerknader (IE044) vil denne bli avvist av TET. I slike tilfeller må lossemerknadene sendes manuelt til bestemmelsestollstedet.
Norge vil motta en rettelse på feilen i patch P32-2.2.2, men denne vil bare korrigere feil i IE001 som sendes fra avgangstollsted i Norge til bestemmelsestollstedet.
Det gjøres oppmerksom på at Norge i den senere tiden har mottatt en del IE001/IE003 fra avgangstollsted i Danmark, som Norge har avvist pga ovennevnte feil. Dette fordi DK har satt en ny versjon av sitt transitteringssystem i produksjon som også inneholder ovennevnte feil. For å unngå ovennevnte avvisning av IE001/003 fra DK, må det foretas tilsvarende rettelse i DK’s transitteringssystem. Det ble under NCTS samarbeidsmøte mellom Tollvesenet i NO/DK/SE den 10. februar, informert om at Danmark også venter på en rettelse i forhold til dette.