Gå til innhold

[Utgått]Utvidet bruk av transporttillatelser i forbindelse med nedleggelse av svenske grensetollsteder

I forbindelse med at Sverige legger ned tollstedene Gäddede og Vittjärn fra og med 1. juli 2005 har svensk og norsk tollvesen blitt enige om å utvide bruken av transporttillatelser mellom Norge og Sverige.

Innehaver av transporttilltelse innvilges tillatelse til å passere over ubemannede grenseoverganger samt utenom åpningstid på betjente grenseoverganger.

Hvem kan søke om transporttillatelse?
Transportører som har regelmessige transporter kan sende inn søknad på fastsatt blankett til tollvesenet i importlandet.

Hovedvilkårene for at en transportør kan få innvilget transporttillatelse er at det vil medføre betydelig omvei å kjøre over betjent grenseovergang innefor ordinær åpningstid samt at det vil medføre store økonomiske og/eller miljømessige ulemper.

Unntak
Transporttillatelser vil ikke bli gitt for transporter som er under en transitteringsprosedyre. Det vil heller ikke bli gitt tillatelser for transporter som inneholder restriksjonsbelagte varer.

Nærmere opplysninger
Nærmere opplysninger kan fås hos Fredrikstad regiontollsted, tlf.69 36 22 00, eller Trondheim regiontollsted, tlf. 73 88 43 00.