Gå til innhold

[Utgått]Nye land tilknyttet Transitterings- og SAD-konvensjonen fra 1. mai 2004

Som kjent vil EU fra 1. mai 2004 få 10 nye medlemsstater. Fire av disse landene Polen, Ungarn, Den Tsjekkiske Republikk og Den Slovakiske Republikk er allerede avtaleparter til Transitteringskonvensjonen. 6 nye land Estland, Latvia, Litauen, Slovenia, Kypros og Malta blir som følge av EU- medlemsskapet automatisk nye medlemsstater i EU som er avtalepart til begge konvensjonene. Som følge av EU-utvidelsen vil Transitterings- og SAD konvensjonens bestemmelser, fra 1. mai 2004, kunne anvendes i hele 28 land. Norske operatører vil fra denne dato kunne starte opp (i TET) og motta transitteringer til/fra ethvert tollsted i de 28 landene.