Gå til innhold

[Utgått]Transitterings- og SAD-konvensjonen

Nytt land tilknyttet Transitterings- og SAD-konvensjonen fra 1. januar 2007.
Som kjent vil EU fra 1. januar 2007 få to nye medlemsstater Romania og Bulgaria. Romania er allerede avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonen (fra 01.01.06), men Bulgaria blir som følge av EU- medlemsskapet automatisk ny medlemsstat i EU som er avtalepart til begge konvensjonene.
 
Som følge av EU-utvidelsen vil Transitterings- og SAD konvensjonens bestemmelser, fra 1. januar 2007, kunne anvendes i hele 30 land (27 EU-land, Island, Sveits (inkl. Liechtenstein) og Norge).
 
Norske operatører vil fra denne dato kunne starte opp (i TET) og motta transitteringer til/fra ethvert tollsted i de 30 landene.