Gå til innhold

[Utgått]Autorisert avsender -kun bruk av elektronisk transittering (TET) fra 1. april 2004

Som Toll- og avgiftsdirektoratet tidligere har informert om bl.a. i rundskriv 2001/0680 og 2001/5063, er et av kravene for å være autorisert avsender/mottaker at den hovedansvarlige er tilknyttet TET/NCTS. Den internasjonale tidsfristen for tilknytning til TET/NCTS ble satt til 31. mars 2004.

Fra 1. april 2004 skal derfor alle autoriserte avsendere i alle avtalepartene til Transitterings-konvensjonen være tilknyttet det elektroniske transitteringssystemet (NCTS/TET), jf Transitteringskonvensjonen, Vedlegg I, Artikkel 71.

Norge fastsatte nasjonalt at alle autoriserte avsendere måtte være tilknyttet TET innen 1. oktober 2001, jf brev til samtlige distriktssjefer av 10. mai 2001 (ref. 2000/180). Det viser seg imidlertid at enkelte autoriserte avsendere fremdeles benytter Enhetsdokumentet (SAD) ved transittering av varer.

Direktoratet gjøre oppmerksom på at etter 1. april 2004 kan transportører/hovedansvarlige som ikke er tilknyttet TET, og som benytter Enhetsdokumentet i andre tilfeller enn som nødprosedyre, få problemer i transitterings- og bestemmelseslandet. Noen avtaleparter har opplyst at de vil gi transitteringsdeklarasjoner som ikke er registrert i TET 2. prioritet. Noen land vil muligens nekte å frigi transporten før de har mottatt Forventet ankomstmelding (IE01) fra avgangstollstedet.

EU har besluttet at fra 1. juli 2003 måtte alle EU-land benytte den elektroniske transitterings-prosedyren. Norge har imidlertid ikke forpliktet seg til å ha alle transitteringsdeklarasjoner i det elektroniske systemet innen en fastsatt dato. Norge vil snarest, på samme måte som i EU, måtte fastsette et tidspunkt (dato) hvor det ikke lenger vil være mulig for norske transportører/-hovedansvarlige å benytte den papirbaserte prosedyren, men hvor alle transitteringer som startes opp i Norge må være registrert i det elektroniske systemet (TET).

Direktoratet vil komme tilbake med nærmere opplysninger om datoen for når alle transitteringer skal være registrert i TET.