Gå til innhold

[Utgått]Autoriserte avsendere - kun bruk av elektronisk transittering (TET) fra 1. april - presisering

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv av 18. mars 2004 (ref. 2004/638) vedrørende den internasjonale fristen for autoriserte avsenderes tilknytning til TET (forenklet prosedyre), samt fastsettelse av en dato/frist for når det ikke lenger vil være mulig for norske transportører/hovedansvarlige, under normal prosedyre, å benytte den papirbaserte prosedyren. Direktoratet ønsker med dette å presisere at datoen, som senere skal fastsettes for når alle transitteringer som startes opp i Norge må være registrert i TET, omhandler de transitteringer som startes opp hos Tollvesenet under NORMAL PROSEDYRE.