Gå til innhold

[Utgått]Opphør av bruk av papirlasteliste (PLL) i TET fra 1. januar 2005 - påminnelse

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv til Tollvesenet og næringslivet av 19.02.2003 og 02.11.2004 (ref. 2002/903 og 2004/638) vedrørende opphør av bruk av papirlasteliste (PLL) i TET/NCTS, fra 1. januar 2005.

Den elektroniske transitteringsdeklarasjonen må fra denne dato inneholde alle relevante data for hver varepost i en forsendelse, med god varebeskrivelse og eventuelt varenummer.

Bakgrunnen for endringen er at implementeringen av det elektroniske transitteringssystemet (TET/NCTS) i alle land, ikke lenger rettferdiggjør den mulighet som var gitt næringslivet til å kunne benytte lasteliste som en beskrivende del av transitteringsdeklarasjonen. Transitterings-konvensjonens artikkel 18 (3) strykes.

Fra 1. januar 2005 vil ingen avtaleparter til Transitteringskonvensjonen lenger kunne benytte papirlasteliste (PLL), verken under normal eller forenklet prosedyre. Norge besluttet imidlertid allerede fra implementeringen av fase 3.1. (fra. 03.12.01) at autoriserte avsendere (forenklet prosedyre) ikke kunne benytte PLL. Det har m.a.o. kun vært mulig å benytte PLL under normal prosedyre ved oppstart av transitteringer i Norge.

Opphør av bruk av PLL vil også gjelde for flyfrakt på veg. Transitteringsdeklarasjonen i TET/NCTS må også for denne typen transport inneholde alle relevante data for hver vareposisjon. De Administrative Retningslinjene for samlesendinger/samlast ( ”Consolidation”) (Del I, Avsnitt IV, Kapittel 1, punkt C), kan imidlertid benyttes inntil Transitteringskonvensjonens bestemmelser i Vedlegg I, Artikkel 111(4) blir endret.

Direktoratet vil presisere viktigheten av at både Tollvesenet og næringslivet påser at korrekte prosedyrer blir benyttet.