Gå til innhold

[Utgått]Nye regler ved innførsel av kulturgjenstander

For å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander ble det fra 1. januar 2007 innført nye regler ved innførsel av slike varer til Norge. Dette medfører at det ved innførsel av enkelte kulturgjenstander skal foreligge gyldig eksportsertifikat fra utførselslandet.   

I forbindelse med Norges tiltredelse til UNESCO-konvensjonen (1970) er det vedtatt endringer i Kulturminneloven og kunngjort  forskrift av 1. januar 2007 om forbud mot utførsel og innførsel av kulturgjenstander (se Kirke og kulturdepartementet). Forskrift av14. desember 2001 nr. 1420 om forbud om utførsel av kulturminner er med dette opphevet.

Reguleringen omfatter alle stater i EØS eller medlemmer av UNESCO- konvensjonen /Unidroit-konvensjonen.http://www.lovdata.no/traktater/index.html

Endringen innebærer at alle kulturgjenstander som innføres eller utføres i medhold av nevnte regelverk må legges frem for Tollvesenet (deklareres) ved grensepassering.