Gå til innhold

[Utgått]Fritak for merverdiavgift for kunst i form av fotografier

Finansdepartementet har i brev av 6. februar 2004 med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 truffet følgende vedtak om fritak for merverdiavgift ved innførsel om omsetning av kunst i form av fotografier:

"For å likestille kunstneriske fotografier med malerier og litografier, har Finansdepartementet besluttet å gi et unntak med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 slik at kunstneriske fotografier skal behandles som kunstneriske verk etter merverdiavgiftsloven §§ 5 første ledd nr. 1 bokstav a og 63 annet ledd, jf. forskrift nr. 108. For at et fotografi skal anses som et kunstnerisk fotografi etter merverdiavgiftsregelverket må det være tatt av kunstneren, fremkalt av kunstneren eller under dennes oppsyn, signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 30, uansett formater og underlag. Unntaket gis med virkning fra 6. februar 2004 og vil gjelde inntil videre. Omsetning og innførsel av fotografier for øvrig vil fortsatt være merverdiavgiftspliktig."

Ved deklarering i TVINN skal følgende koder benyttes:

Rubrikk 37, prosedyrekode: 40

Rubrikk 44, referansekode: M2 2004/350