Gå til innhold

[Utgått]Videreføring av forskningsavgiften

Forskningsavgiften er fastsatt av Landbruksdepartementet i FOR-2001-04-06-410 #http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20010406-0410.html# forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter. Toll- og avgiftsdirektoratet administrerer innkreving av avgiften ved innførsel i samsvar med forskriftens §§ 7, 9 og 10.

Forskningsavgiften ligger operativ i TVINN (kode FA 100 og FA 200) og beregnes ved deklarering. Fritak for avgiftsplikten, jf forskriftens § 6, administreres av Statens landbruksforvaltning. Individuelle fritak ligger operative i TVINN. Følgende varer er definert i vareomfanget:

Kap.:

Posisjon/varenummer:

Avgiftstype:

Avgiftssats:

2

02.01

 

FA

0,30%

 

02.02

 

FA

0,30%

 

02.03

 

FA

0,30%

 

02.04

 

FA

0,30%

 

02.05

 

FA

0,30%

 

02.06

 

FA

0,30%

 

02.07

 

FA

0,30%

 

02.09

 

FA

0,30%

 

02.10

 

FA

0,30%

4

04.01

 

FA

0,20%

 

04.02

 

FA

0,30%

 

04.03

 

FA

0,20%

 

04.04

 

FA

0,30%

 

04.05

 

FA

0,20%

 

04.06

 

FA

0,20%

 

04.07

 

FA

0,30%

 

04.08

 

FA

0,30%

 

04.09

 

FA

0,20%

 

04.10

 

FA

0,30%

5

05.04

 

FA

0,30%

 

05.11

.9940

FA

0,30%

7

07.01

.9011

FA

0,30%

   

.9014

FA

0,30%

   

.9018

FA

0,30%

   

.9021

FA

0,30%

   

.9029

FA

0,30%

 

07.02

 

FA

0,30%

 

07.03

 

FA

0,30%

 

07.04

 

FA

0,30%

 

07.05

 

FA

0,30%

 

07.06

 

FA

0,30%

 

07.07

 

FA

0,30%

 

07.08

 

FA

0,30%

 

07.09

.1010

FA

0,30%

   

.1090

FA

0,30%

   

.2010

FA

0,30%

   

.2090

FA

0,30%

   

.3000

FA

0,30%

   

.4010

FA

0,30%

   

.4020

FA

0,30%

   

.5100

FA

0,30%

   

.5200

FA

0,30%

   

.5900

FA

0,30%

   

.6010

FA

0,30%

   

.6020

FA

0,30%

   

.6090

FA

0,30%

   

.7010

FA

0,30%

   

.7020

FA

0,30%

   

.9010

FA

0,30%

   

.9020

FA

0,30%

   

.9030

FA

0,30%

   

.9050

FA

0,30%

   

.9091

FA

0,30%

   

.9099

FA

0,30%

 

07.10

.1000

FA

0,30%

   

.2100

FA

0,30%

   

.2201

FA

0,30%

   

.2209

FA

0,30%

   

.2900

FA

0,30%

   

.3000

FA

0,30%

   

.4090

FA

0,30%

   

.8010

FA

0,30%

   

.8020

FA

0,30%

   

.8030

FA

0,30%

   

.8040

FA

0,30%

   

.8050

FA

0,30%

   

.8060

FA

0,30%

   

.8091

FA

0,30%

   

.8094

FA

0,30%

   

.8095

FA

0,30%

   

.8099

FA

0,30%

   

.9000

FA

0,30%

 

07.11

.2010

FA

0,30%

   

.2090

FA

0,30%

   

.3010

FA

0,30%

   

.3090

FA

0,30%

   

.4000

FA

0,30%

   

.5100

FA

0,30%

   

.5900

FA

0,30%

   

.9020

FA

0,30%

   

.9030

FA

0,30%

   

.9090

FA

0,30%

 

07.12

.2000

FA

0,30%

   

.3100

FA

0,30%

   

.3200

FA

0,30%

   

.3300

FA

0,30%

   

.3901

FA

0,30%

   

.3909

FA

0,30%

   

.9011

FA

0,30%

   

.9012

FA

0,30%

   

.9020

FA

0,30%

   

.9040

FA

0,30%

   

.9091

FA

0,30%

   

.9092

FA

0,30%

   

.9099

FA

0,30%

 

07.13

.1000

FA

0,30%

   

.2090

FA

0,30%

   

.3100

FA

0,30%

   

.3200

FA

0,30%

   

.3300

FA

0,30%

   

.3900

FA

0,30%

   

.4090

FA

0,30%

   

.5090

FA

0,30%

   

.9000

FA

0,30%

 

07.14

.1090

FA

0,30%

   

.2090

FA

0,30%

   

.9000

FA

0,30%

8

08.01

     
 

08.02

     
 

08.03

     
 

08.04

.1000

   
   

.2010

   
   

.2090

   
   

.3000

   
   

.4000

   
   

.5001

   
   

.5002

   
   

.5003

   
 

08.05

.1090

   
   

.2090

   
   

.4090

   
   

.50201

   
   

.5030

   
   

.9090

   
 

08.06

     
 

08.07

     
 

08.08

 

FA

0,30%

 

08.09

.1010

   
   

.1090

   
   

.2001

FA

0,30%

   

.2009

FA

0,30%

   

.3010

   
   

.3020

   
   

.3030

   
   

.3090

   
   

.4010

FA

0,30%

   

.4021

FA

0,30%

   

.4031

FA

0,30%

   

.4041

FA

0,30%

   

.4051

FA

0,30%

   

.4060

FA

0,30%

 

08.10

.1011

FA

0,30%

   

.1023

FA

0,30%

   

.1024

FA

0,30%

   

.1025

FA

0,30%

   

.1030

FA

0,30%

   

.1040

FA

0,30%

   

.2010

FA

0,30%

   

.2091

FA

0,30%

   

.2099

FA

0,30%

   

.3010

FA

0,30%

   

.3020

FA

0,30%

   

.3030

FA

0,30%

   

.4010

FA

0,30%

   

.4091

FA

0,30%

   

.4099

FA

0,30%

   

.5000

   
   

.6000

 

0,30%

   

.9010

FA

0,30%

   

.9090

FA

0,30%

 

08.11

 

FA

0,30%

 

08.12

 

FA

0,30%

 

08.13

 

FA

0,20%

 

08.14

     

9

Hele kap. 9

     

10

10.01

 

FA

0,30%

 

10.02

 

FA

0,30%

 

10.03

 

FA

0,30%

 

10.04

 

FA

0,30%

 

10.05

.9090

FA

0,30%

 

10.06

.1090

FA

0,30%

   

.2090

FA

0,30%

   

.3010

FA

0,30%

   

.4010

FA

0,30%

 

10.07

.0090

FA

0,30%

 

10.08

.1090

FA

0,30%

   

.2090

FA

0,30%

   

.3090

FA

0,30%

   

.9000

FA

0,30%

11

11.01

 

FA

0,30%

 

11.02

.1000

FA

0,30%

   

.2090

FA

0,30%

   

.3090

FA

0,30%

   

.9002

FA

0,30%

   

.9009

FA

0,30%

 

11.03

.1100

FA

0,30%

   

.1390

FA

0,30%

   

.1920

FA

0,30%

   

.1990

FA

0,30%

   

.2000

FA

0,30%

 

11.04

.1200

FA

0,30%

   

.2200

FA

0,30%

   

.2390

FA

0,30%

   

.2902

FA

0,30%

   

.2904

FA

0,30%

   

.2909

FA

0,30%

   

.3000

FA

0,30%

 

11.05

.1000

FA

0,30%

   

.2010

FA

0,30%

   

.2020

FA

0,30%

 

11.06

.1090

FA

0,30%

   

.2000

FA

0,30%

   

.3090

FA

0,30%

 

11.07

.1090

   
   

.2090

   
 

11.08

.1110

FA

0,30%

   

.1190

FA

0,30%

   

.1210

FA

0,30%

   

.1290

FA

0,30%

   

.1300

FA

0,30%

   

.1410

FA

0,30%

   

.1490

FA

0,30%

   

.1920

   
   

.1990

   
   

.2090

   
 

11.09

.0090

   

12

12.01

.0090

FA

0,30%

 

12.02

.1090

FA

0,30%

   

.2090

FA

0,30%

 

12.03

.0090

FA

0,30%

 

12.04

.0090

FA

0,30%

 

12.05

.1090

FA

0,30%

   

.9090

FA

0,30%

 

12.06

.0090

FA

0,30%

 

12.07

.1090

FA

0,30%

   

.2090

FA

0,30%

   

.3090

FA

0,30%

   

.4090

FA

0,30%

   

.5090

FA

0,30%

   

.6090

FA

0,30%

   

.9190

FA

0,30%

   

.9990

FA

0,30%

 

12.08

.1090

FA

0,30%

   

.9090

FA

0,30%

 

12.10

     
 

12.11

.2000

FA

0,30%

 

12.12

.1090

FA

0,30%

   

.2090

   
   

.3000

FA

0,30%

   

.9190

FA

0,30%

   

.9990

FA

0,30%

 

12.14

.9010

FA

0,30%

13

13.02

.1200

FA

0,30%

   

.1300

FA

0,30%

   

.1901

FA

0,30%

   

.1902

FA

0,30%

   

.1903

FA

0,30%

   

.1904

FA

0,30%

   

.1909

FA

0,30%

   

.2000

FA

0,30%

   

.3101

FA

0,30%

   

.3109

FA

0,30%

   

.3200

FA

0,30%

   

.3901

FA

0,30%

   

.3909

FA

0,30%

15

15.01

 

FA

0,30%

 

15.02

.0020

FA

0,30%

   

.0099

FA

0,30%

 

15.03

 

FA

0,30%

 

15.07

.1090

FA

0,20%

   

.9090

FA

0,20%

 

15.08

.1090

FA

0,20%

   

.9090

FA

0,20%

 

15.09

.1090

FA

0,20%

   

.9090

FA

0,20%

 

15.10

.0090

FA

0,20%

 

15.11

.1090

FA

0,20%

   

.9020

FA

0,20%

   

.9099

FA

0,20%

 

15.12

.1190

FA

0,20%

   

.1990

FA

0,20%

   

.2190

FA

0,20%

   

.2920

FA

0,20%

   

.2999

FA

0,20%

 

15.13

.1190

FA

0,20%

   

.1920

FA

0,20%

   

.1999

FA

0,20%

   

.2190

FA

0,20%

   

.2920

FA

0,20%

   

.2999

FA

0,20%

 

15.14

.1190

FA

0,20%

   

.1990

FA

0,20%

   

.9190

FA

0,20%

   

.9990

FA

0,20%

 

15.15

.2190

FA

0,20%

   

.2990

FA

0,20%

   

.5020

FA

0,20%

   

.5099

FA

0,20%

 

15.16

.2020

FA

0,20%

   

.2099

FA

0,20%

 

15.17

.1021

FA

0,20%

   

.1029

FA

0,20%

   

.1031

FA

0,20%

   

.1039

FA

0,20%

   

.9021

FA

0,20%

   

.9032

FA

0,20%

   

.9039

FA

0,20%

   

.9041

FA

0,20%

   

.9049

FA

0,20%

   

.9091

FA

0,20%

   

.9097

FA

0,20%

   

.9098

FA

0,20%

16

16.01

 

FA

0,20%

 

16.02

 

FA

0,20%

17

17.01

.1190

   
   

.1290

   
   

.9190

   
   

.9991

   
   

.9995

   
   

.9999

   
 

17.02

.1190

   
   

.1990

   
   

.2090

   
   

.3000

   
   

.4000

   
   

.5090

   
   

.6090

   
   

.9030

   
   

.9040

   
   

.9099

   
 

17.03

.9090

   
 

17.04

     

18

18.01

     
 

18.02

     
 

18.03

     
 

18.04

     
 

18.05

     
 

18.06

.1000

   
   

.2011

   
   

.2012

   
   

.2090

   
   

.3100

   
   

.3200

   
   

.9010

   
   

.9021

   
   

.9022

   
   

.9090

   

19

19.01

.1010

FA

0,20%

   

.1090

FA

0,20%

   

.2010

FA

0,30%

   

.2091

FA

0,30%

   

.2092

FA

0,30%

   

.2097

FA

0,30%

   

.2098

FA

0,30%

   

.9010

FA

0,30%

   

.9099

FA

0,30%

 

19.02

 

FA

0,20%

 

19.03

 

FA

0,30%

 

19.04

.1010

FA

0,20%

   

.1091

FA

0,20%

   

.1099

FA

0,20%

   

.2010

FA

0,20%

   

.2090

FA

0,20%

   

.3000

FA

0,20%

   

.9020

FA

0,20%

   

.9090

FA

0,20%

 

19.05

 

FA

0,20%

20

20.01

.1001

FA

0,20%

   

.1009

FA

0,20%

   

.9010

FA

0,20%

   

.9020

FA

0,20%

   

.9041

FA

0,20%

   

.9052

FA

0,20%

   

.9058

FA

0,20%

   

.9061

FA

0,20%

   

.9062

FA

0,20%

   

.9063

FA

0,20%

   

.9069

FA

0,20%

   

.9090

FA

0,20%

 

20.02

.1001

FA

0,20%

   

.1009

FA

0,20%

   

.9010

FA

0,30%

   

.9091

FA

0,30%

   

.9099

FA

0,20%

 

20.03

 

FA

0,20%

 

20.04

.1010

FA

0,20%

   

.1020

FA

0,20%

   

.1090

FA

0,20%

   

.9020

FA

0,20%

   

.9091

FA

0,20%

   

.9099

FA

0,20%

 

20.05

.1000

FA

0,20%

   

.2010

FA

0,20%

   

.2020

FA

0,20%

   

.2091

FA

0,20%

   

.2099

FA

0,20%

   

.4001

FA

0,20%

   

.4009

FA

0,20%

   

.5100

FA

0,20%

   

.5901

FA

0,20%

   

.5909

FA

0,20%

   

.6000

FA

0,20%

   

.7000

FA

0,20%

   

.8090

FA

0,20%

   

.9001

FA

0,20%

   

.9002

FA

0,20%

   

.9003

FA

0,20%

   

.9004

FA

0,20%

   

.9009

FA

0,20%

 

20.06

 

FA

0,20%

 

20.07

 

FA

0,20%

 

20.08

.1110

FA

0,20%

   

.1191

FA

0,20%

   

.1900

FA

0,20%

   

.2000

FA

0,20%

   

.3091

FA

0,20%

   

.3099

FA

0,20%

   

.4000

FA

0,20%

   

.5000

FA

0,20%

   

.6000

FA

0,20%

   

.7000

FA

0,20%

   

.8000

FA

0,20%

   

.9190

FA

0,20%

   

.9201

FA

0,20%

   

.9209

FA

0,20%

   

.9901

FA

0,20%

   

.9902

FA

0,20%

   

.9903

FA

0,20%

   

.9909

FA

0,20%

 

20.09

.1111

FA

0,20%

   

.1119

FA

0,20%

   

.1120

FA

0,30%

   

.1130

FA

0,20%

   

.1191

FA

0,20%

   

.1199

FA

0,20%

   

.1210

FA

0,20%

   

.1220

FA

0,20%

   

.1290

FA

0,20%

   

.1912

FA

0,20%

   

.1919

FA

0,20%

   

.1920

FA

0,30%

   

.1992

FA

0,20%

   

.1999

FA

0,20%

   

.2100

FA

0,20%

   

.2900

FA

0,20%

   

.3110

FA

0,30%

   

.3191

FA

0,20%

   

.3199

FA

0,20%

   

.3910

FA

0,30%

   

.3991

FA

0,20%

   

.3999

FA

0,20%

   

.4110

FA

0,30%

   

.4190

FA

0,20%

   

.4910

FA

0,30%

   

.4990

FA

0,20%

   

.5000

FA

0,20%

   

.6100

FA

0,20%

   

.6900

FA

0,20%

   

.7100

FA

0,20%

   

.7900

FA

0,20%

   

.8010

FA

0,20%

   

.8020

FA

0,20%

   

.8091

FA

0,20%

   

.8092

FA

0,20%

   

.8093

FA

0,20%

   

.8094

FA

0,20%

   

.8099

FA

0,20%

   

.9000

FA

0,20%

21

21.01

 

FA

0,30%

 

21.02

.1010

   
   

.1020

   
   

.1090

   
   

.2020

   
   

.2040

   
   

.3000

   
 

21.03

 

FA

0,20%

 

21.04

.1011

FA

0,20%

 

21.04

.1019

FA

0,20%

   

.1020

FA

0,20%

   

.1040

FA

0,20%

   

.1050

FA

0,20%

   

.1090

FA

0,20%

   

.2001

FA

0,20%

   

.2009

FA

0,20%

 

21.05

 

FA

0,20%

 

21.06

.1000

FA

0,30%

   

.9010

FA

0,30%

   

.9020

FA

0,30%

   

.9031

FA

0,30%

   

.9039

FA

0,30%

   

.9041

FA

0,20%

   

.9044

FA

0,20%

   

.9051

FA

0,20%

   

.9052

FA

0,20%

   

.9060

FA

0,30%

   

.9090

FA

0,30%

22

22.01

.1000

   
   

.9001

   
 

22.02

.1000

   
   

.9010

   
   

.9020

   
   

.9030

FA

0,20%

   

.9090

   
 

22.03

     
 

22.04

     
 

22.05

     
 

22.06

     
 

22.07

.1010

   
   

.1090

   
 

22.08

     
 

22.09

     

23

23.01

.1000

   
 

23.02

.3000

   

25

25.01

     

33

33.02

.1000

   

35

35.01

.1000

FA

0,30%

   

.9010

FA

0,30%

 

35.02

.1109

FA

0,30%

   

.1909

FA

0,30%

   

.2090

FA

0,30%

   

.9050

FA

0,30%

   

.9070

   
 

35.03

.0090

FA

0,30%

 

35.05

.1001

FA

0,30%

   

.1009

FA

0,30%

 

35.07