Gå til innhold

[Utgått]Opphør av det norske preferansesystemet GSP for Libanon


Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets rundskriv av 12. desember 2006, saksnr. 2003/01203 vedrørende iverksetting av frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Libanon med virkning fra 1. januar 2007.
 
Av teksten under punkt 1.4 i rundskrivet fremkommer det at av praktiske hensyn er det gitt en overgangsperiode på 3 måneder for det norske GSP-systemet overfor Libanon for varer som er ”underveis” til Norge. Etter utløpet av overgangsperioden opphørte GSP-systemet for Libanon med virkning fra 1. april 2007.
 
Som følge herav skal Libanon per 1. april 2007 strykes i listene over GSP-landene, inntatt i landoversiktene i Toll- og avgiftsdirektoratets Særmelding nr. 6A/2000. En oppdatert versjon per 2. april 2007 av det norske GSP-systemet er lagt ut på Intranett og Internett. Tilsvarende korreksjoner er foretatt i det elektroniske deklarasjonssystemet – TVINN.
 
For fortollinger foretatt fra den 1. april 2007 og senere, gjelder bestemmelsene i frihandelsavtalen EFTA - Libanon, eventuelt den bilaterale landbruksbruksavtalen Norge - Libanon.