Gå til innhold

[Utgått]Endring i TVINN, krav til fødselsnummer ved fortolling

Som varslet i rundskriv 2002/3403 og 2002/3955 vil det fra 1. mars 2003 bli krav om at fødselsnummer deklareres i TVINN for privatpersoner.

Fra 25. november 2002 tok tollvesenet i bruk et nytt kunderegister for TVINN. Kunderegisteret benytter en kunde-id som identifiserer kunden. Kunde-id kan være organisasjonsnummer, bedriftsnummer, fødselsnummer eller MRK(manuelt registrert kunde) nummer.

Det har til nå kun vært et krav om å oppgi kunde-id ved fortolling til firmaer. For å identifisere privatpersoner som importør/eksportør skal fødselsnummer benyttes. Etter innspill fra transportbransjen ble det bestemt at det i en overgangsfase fra 25. november 2002 og fram til 1.mars 2003 ikke skulle være krav til deklarering av fødselsnummer ved elektronisk fortolling via TVINN-systemet. Det vil ikke bli gitt ytterligere forlengelse av denne overgangsordningen.

For ytterligere informasjon henvises til tidligere rundskriv:

  • 2002/3955-1 Endringer i TVINN, nytt kunderegister og nye prosedyrekoder (19.11.2002)
  • 2002/3403 Nytt tidspunkt for igangsettelse av nytt kunderegister i TVINN samt beskrivelse av endringer i forbindelse med håndtering av fødselsnummer. (27.9.2002)
  • 2001/3729-4 RETTELSE - Nytt kunderegister i TVINN - Utsettelse av oppstart (19.9.2002)
  • 2001/3729-3 Nytt kunderegister i TVINN (6.9.2002)
  • 2001/3729 Varsel om endring i TVINN på grunn av nytt kunderegister (18.12.2001)