Gå til innhold

[Utgått]Endring og tillegg til meldingshåndbok elektroisk transittering (versjon 3.0) - TET

I forbindelse med planlagt opptak av ny versjon i TET produksjon den 25. april 2004, vil det komme to endringer som påvirker næringslivets programvare for TET. Direktoratet ber derfor om at følgende endringer implementeres i deklarantenes programvare innen denne datoen:

1. Edifact segment ”GIS+1:119” i IE015
Segment ”GIS+1:119” skal ikke være med i melding IE015 (deklarasjonsdata). Dette segmentet er ikke beskrevet i spesifikasjonene til IE015, men har vært benyttet ved angivelse av forenklet prosedyre. Dette er altså ikke riktig. Forenklet prosedyre ved oppstart angis kun ved bruk av kontrollresultat kode ”A3”.

2. Ny feilmelding – IE917
Det vil tas i bruk en ny CUSRES feilmelding - IE917. Implementasjonsguide for denne meldingen er utarbeidet som et tillegg til Meldingshåndbok Elektronisk Transittering, versjon 3.0, datert 15. mars 2004.

 


Bruk av annet tegnsett enn UNOC i fritekst-felt.
I følge Meldingshåndbok Elektronisk transittering, versjon 3.0, punkt 4.5 Bruk av Edifact-syntaks, skal tegnsett/syntaksnivå UNOC (tilsvarende ISO 8859-1) benyttes i meldingsutvekslingen. Imidlertid kan enkelte fritekst-felt være språk-sensitive, og har da et tilhørende felt for språkkode – LNG (Language code). Hvis det i disse fritekst-feltene benyttes tegn/karakterer som ikke er i overensstemmelse med UNOC tegnsett/syntaksnivå, skal språkkode (LNG – Language code) være angitt, jfr. også teknisk regel 99. Språkkoden som benyttes er en ISO 2 bokstavs kodifisering i henhold til ISO 639/1988, med format alfanumerisk 2. Disse språkkodene er tatt inn som punkt 3 i vedlegg D til Meldingshåndboken. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at korrekt språkkode for Estisk (Estland) er ET.

I de språk-sensitive fritekst-feltene kan følgende UN/EDIFACT tegnsett/syntaksnivå benyttes:
UNOC: ISO 8859-1, Latin-1
UNOD: ISO-8859-2, Latin-2 (Sentral Europa, inkludert Tsjekkia, Slovakia, Polen og Ungarn)
UNOF: ISO 8859-7, Gresk
UNOH: ISO 8859-4, Latin-4 (Estland, Latvia, Litauen)