Gå til innhold

[Utgått]Opphør av det norske preferansesystemet GSP for Egypt

Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets rundskriv av 27. juli 2007 (saksnr. 2003/00152), vedrørende iverksetting av frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt, med virkning fra 1. august 2007.
Av teksten under punkt 1.4 i rundskrivet fremkommer det at av praktiske hensyn er det gitt en overgangsperiode på 3 måneder for anvendelse av det norske GSP-systemet overfor Egypt for varer som er ”underveis” til Norge. Etter utløpet av overgangsperioden opphører GSP-systemet for Egypt med virkning fra 1. november 2007.
 
Som følge herav skal Egypt per 1. november 2007 strykes i listene over GSP-landene, inntatt i landoversiktene i Toll- og avgiftsdirektoratets Særmelding nr. 6A/2000. En oppdatert versjon av det norske GSP-systemet er lagt ut på Intranett og Internett. Tilsvarende korreksjoner er foretatt i det elektroniske deklarasjonssystemet – TVINN.
 
For fortollinger foretatt fra den 1. november 2007 og senere, gjelder bestemmelsene i frihandelsavtalen EFTA- Egypt, eventuelt den bilaterale landbruksbruksavtalen Norge - Egypt.