Gå til innhold

[Utgått]Garantister - Enkelgarantiblanketter TC32

Ajourført liste over firmaer, kredittinstitusjoner, banker b.v. som har tillatelse til å utstede Enkelgarantiblanketter (TC32).
Toll- og avgiftsdirektoratet viser til vedlagte ajourførte liste over firmaer, kredittinstitusjoner, banker m.v. som har tillatelse til å utstede Enkelgarantiblanketter (TC32).
 
Direktoratet kan opplyse at fra 5. januar 2007 har kun 9 land (av 30) godkjente firmaer som selger Enkelgarantiblanketter (TC32).
 
Dersom det skjer endringer til listen, vil dette bli meddelt. Vedlagte liste erstatter tidligere liste med rettelser/endringer.