Gå til innhold

[Utgått]Liste over garantister

Ajourført liste over firmaer mv som har tillatelse til å utstede Enkelgarantiblanketter (TC32)
Toll- og avgiftsdirektoratet viser til vedlagte ajourførte liste over firmaer, kredittinstitusjoner, banker m.v. som har tillatelse til å utstede Enkelgarantiblanketter (TC32).
 
Direktoratet kan opplyse at fra 12. januar 2006 har kun 9 land (av 29) godkjente firmaer som selger Enkelgarantiblanketter (TC32).
 
Dersom det skjer endringer til listen, vil dette bli meddelt. Vedlagte liste erstatter tidligere liste med rettelser/endringer.