Gå til innhold

[Utgått]Klassifisering av sauser. Endring av praksis

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til tidligere rundskriv av 17. desember 2001 (ref. 2001/4934) hvor det ble orientert om endring av praksis vedrørende klassifisering av sauser.

Kommentarene til HS-nomenklaturens posisjon 21.03 er endret. Det nevnte rundskriv av 17. desember 2001 trekkes derfor tilbake.

For å avgjøre om et produkt skal klassifiseres som saus i posisjon 21.03 eller i andre posisjoner, er det den nye teksten i ”kommentarene” til posisjon 21.03 som skal vektlegges:

”Denne posisjon omfatter produkter - vanligvis sterkt krydret - til bruk som smakstilsetting til visse matvarer (kjøtt, fisk, salater etc.) og fremstilt av en rekke forskjellige ingredienser (egg, grønnsaker, kjøtt, frukter, mel, stivelse, olje, eddik, sukker, krydderier, sennep, smaksstoffer etc.). Sauser er vanligvis i flytende form, og preparater for tillaging av sauser er vanligvis i pulverform hvor det bare trengs å tilsette melk, vann etc. for å få en ferdig saus.

Sauser blir vanligvis tilsatt matretten mens den tilberedes eller når den serveres. Sauser tilsetter mat-retten smak, fuktighet og en kontrast i konsistens og farge. De kan også benyttes som et medium som matretten er nedlagt i, for eksempel den fløyelsaktige sausen til kremet kylling. Flytende smaksstoffer (soyasaus, sterk peppersaus, fiskesaus) benyttes både som ingredienser ved tilberedningen og på bordet som et krydder.

Posisjonen omfatter også visse produkter på basis av grønnsaker eller frukter, som hovedsakelig foreligger i flytende form, som emulsjoner eller suspensjoner. Enkelte av disse produktene inneholder synlige biter av grønnsaker eller frukter. Disse produkter atskiller seg fra tilberedte eller konserverte grønnsaker og frukter som hører under kapittel 20 ved at de benyttes som sauser, det vil si, som tilbehør til matretter eller ved tilberedningen av visse retter, men de er ikke ment å skulle inntas som selvstendig måltid”.

Endringen trer i kraft straks og gis således virkning fra d.d. Norsk versjon av ”Kommentarer til HS- nomenklaturen” er under revisjon. Oppdatert utgave forventes utgitt i løpet av 2004.