Gå til innhold

[Utgått]Endring av den toll- og avgiftsfrie kvoten etter reisegodsforskriften

Med virkning fra og med 1. juli 2006 endres § 4 første ledd bokstav a i forskrift av 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods.
 
§ 4 første ledd bokstav a skal lyde:
a) 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 1,5 liter drikk med  alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller 3 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent.
 
Endringen medfører blant annet at dersom det ikke medtas drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent, kan det tas med inntil 3 liter drikk med alkoholstyrke over 2.5 til og med 22 volumprosent.
 
I tillegg kan man ta med 2 liter øl med alkoholstyrke over 2.5 volumprosent, eller annen drikk med alkoholstyrke over 2.5 til og med 4.75 volumprosent. Dette betyr at man feks. kan ta med 5 liter øl dersom man ikke medbringer andre alkoholholdige drikkevarer.