Gå til innhold

[Utgått]Prosedyrer i TVINN ved eventuell streik

I forbindelse med en eventuelle streik blant Tollvesenets tjenestemenn vil TVINN bli tatt ned for deklarering over linje fra og med morgenen fredag 26. mai 2000. Tollvesenet vil fortsatt ha mulighet for egeninntasting av tolldeklarasjoner.

For deklaranter som vanligvis sender tolldeklarasjoner over linje er det kommet til enighet med Norsk Tollerforbund om at slike ekspedisjoner kan utleveres i henhold til forenklet prosedyre mot bl. a opplysninger om deklarasjonsidentifikator. Kredittdeklarasjoner
Tolldeklarasjoner for kunder med gyldig tollkreditt kan, ved en eventuell streik, sendes over linje til Tollvesenet, bli lagret hos nettverksleverandør, og utleveres i henhold til følgende forenklede prosedyre:

Tollvesenet må minimum vite hvilke varer som utleveres for å kunne foreta eventuelle kontroller. Gyldig dokumentasjon vil være:
 • Utskrift av tolldeklarasjon, eller
 • Faktura
 • I tillegg skal ankomstmelding/utleveringsdokument framlegges.

  Det presiseres at Tollvesenet kan foreta de kontroller som vanligvis foretas med hensyn til inn- og utførselsforbud, tillatelser osv.

  Utlevering vil bli foretatt i form av stempel og signatur fra Tollvesenet på ankomstmelding/utleveringsdokument. Det presiseres i så måte at forenklede løsninger med innsendelse og utlevering pr telefaks og lignende vil måtte avklares med den enkelte tolldistriktssjef.

  Kontantekspedisjoner
  Må tastes inn i IDEKL/UDEKL av Tollvesenet. Kan altså ikke sendes over linje og utleveres etter forenklet prosedyre.

  Dagskredittekspedisjoner
  Skal behandles som kontantekspedisjoner. Kan altså ikke sendes over linje og utleveres etter forenklet prosedyre.