Gå til innhold

[Utgått]Nedsatt tollsats ved gjeninnførsel av varer etter bearbeiding i utlandet jf. Tolltariffens innledende bestemmelser § 17

 

I forbindelse med endringen i regelverket for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding, er det behov for en presisering av fremgangsmåte ved deklarering ved gjeninnførsel av andre varer enn landbruksvarer i TVINN.

 

REGELVERK

 

I henhold til tib § 17 nr. 2 bokstav a som omhandler gjeninnførsel av andre varer enn landbruksvarer etter bearbeiding, kan det for varer som svarer toll etter verdien, beregnes tariffmessig toll av varens fulle verdi, men fratrukket den toll den utførte vare – med samme opprinnelse som den bearbeidede – ville ha svart på gjeninnførselstidspunktet.

 

I henhold til tib § 17 nr. 2 bokstav b som omhandler gjeninnførsel av andre varer enn landbruksvarer etter bearbeiding, kan det for varer som svarer toll etter vekt eller antall beregnes toll med 8 % av bearbeidingskostnaden med tillegg av sendingskostnadene fram og tilbake.

 

Landbruksvarer omfattes av tib § 17 nr. 2 bokstav d . Egne bestemmelser fastsatt i forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet. Fremgangsmåte ved deklarering er nærmere beskrevet i Veileder for tollettelser i forbindelse med innenlands og utenlands bearbeiding av landbruksvarer.

 

Når levende dyr utføres for slakting og gjeninnføres som slakt (uansett bearbeidingsgrad) skal produktene ved gjeninnførsel tollbehandles etter bestemmelsene i tib § 17 nr. 2 bokstav d.

 

DEKLARERING I TVINN

 

Når vilkårene i tib § 17 nr 2 bokstav a er oppfylt skal følgende føres i TVINN for å gjøre det mulig å beregne korrekt beløp for toll:

Rubrikk 33f (tollnedsettelse): S

Rubrikk 44 (dokumenter): GEN (referansekode) S2001/1

Rubrikk 46 (statistisk verdi): varens fulle verdi (verdi av utført vare + bearbeidingskostnadene + frakt tur/retur).

Rubrikk 47: Grunnlag= toll som skal betales (må regnes ut manuelt se regneeksempel). Sats =100%.  

 

             Eksempel:

 

             Verdi av den utførte vare                            kr            10000,-

             Bearbeidingskostnadene i utlandet               kr            20000,-

             Full verdi for bearbeidet vare                        kr            30000,-

            Toll 21,2% av kr 30000=                               kr              6360,-

 

             Fradrag:

             Toll den utførte vare ville ha svart på gjeninnførselstidspunktet:

             14,4% av kr 10000                                  kr            1440,-

 

             Toll å betale                                         kr            4920,-

 

Når vilkårene i tib § 17 nr. 2 bokstav b er oppfylt skal følgende føres i TVINN for å gjøre det mulig å beregne tollsats 8 %:

Rubrikk 33f (tollnedsettelse): S

Rubrikk 44 (dokumenter): GEN (referansekode) S2000/1353

Rubrikk 46 (statistisk verdi): varens fulle verdi (verdi av utført vare + bearbeidingskostnadene + frakt tur/retur).

Rubrikk 47: bearbeidingskostnadene med frakt tur/retur. Dette er beregningsgrunnlaget for oppkreving av toll.

 

Vi gjør oppmerksom på at unntaksdokument S2000/1353 også skal benyttes ved gjeninnførsel etter reparasjon som kommer inn under tib § 17 nr. 1 bokstav b.

  

 

Beregning av merverdiavgift skal gjøres av bearbeidingsomkostningene (verdien av tilførte varer og bearbeidingen), tollen og frakt tur/retur jf. Merverdiavgiftsloven § 62 tredje og fjerde ledd.