Gå til innhold

[Utgått]Avgift på sluttbehandling av avfall 2014 - avgiftsrundskriv

Avgiftsrundskrivet inneholder blant annet:
- avgiftssatser 2014
- lov og forskrift
- Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer