Gå til innhold

[Utgått]NCTS/TET -endring av datalengden i felt "Varebeskrivelse"

Endring av datalengden for feltet "Varebeskrivelse" (rubrikk 31) ved deklarering i NCTS/TET.

Toll- og avgiftsdirektoratet kan opplyse at vi har mottatt informasjon fra EU kommisjonen om at datalengden i feltet ”Varebeskrivelse” (rubrikk 31) på varepostnivå, har økt fra 140 til 280 karakterer (inntil 280 alfanumeriske karakterer) i NCTS/TET.
 
Endringen vil for næringslivet gjelde følgende IE-meldinger:
 
  • Deklarasjonsdata (IE015), jf. Meldingshåndboka, Vedlegg A.5.2.
  • Lossetillatelse (IE043),    jf. Meldingshåndboka Vedlegg A.10.2.
  • Lossemerknader (IE044), jf. Meldingshåndboka Vedlegg A.11.2.

Direktoratet ber om at deklarantene snarest foretar den nødvendige endring av datalengden i det berørte felt