Gå til innhold

[Utgått]Blomster - klassifisering av Ildtopp (Kalanchoe)

Ildtopp og andre blomster skal i tolltariffen klassifiseres som den planten den er, uavhengig av taxonomi og hvilket navn som benyttes i handelssammenheng. Hybrider skal klassifiseres som den arten den er en hybrid av.
Planten "Ildtopp" (Kalanchoe blossfeldiana) og alle hybrider av arten
K. blossfeldiana skal klassifiseres i varenummer 06.02.9064 når de foreligger som potteplanter eller utplantningsplanter i blomst.
 
Andre arter enn K. blossfeldiana hører under varenummer 06.02.9066. For å sikre riktig klassifisering, må familie/slekt- og artsnavn være anført på import-dokumentene, i tillegg til hybridens navn. Dersom artsnavn ikke fremgår av dokumentene, vil hybrider av Kalanchoe bli å klassifisere i varenummer 06.02.9064 inntil det foreligger nødvendig dokumentasjon om hvilken art planten er en hybrid av.
Rundskriv nr. 2009/03025 av 17.12.2008 utgår.