Gå til innhold

[Utgått]Feilrettelser i TVINN

Informasjon om feilretting i TVINN
Følgende feil blir rettet:
 
9628 - STATISTISK VERDI medfører avgiftslinje.
 
Denne feilen førte til at utførselsdeklarasjoner der varelinje 1 ikke hadde avgift, men varelinje 2 som hadde FF avgift feilaktig ble stoppet i inputkontrollen med feilmelding ”9628 - STATISTISK VERDI medfører avgiftslinje”. Midlertidig løsning har vært å sende vareposter med avgift som varepost 1 i deklarasjonen.
 
9648 – ikke tillatt med blank linje i feltet for referansetype.
 
Denne feilen førte til at mange deklarasjoner feilaktig ble stoppet i inputkontrollen med feilmelding ”9468 – ikke tillatt med blank linje i feltet for referansetype.”
Dette gjaldt deklarasjoner der det ikke var påkrevd å oppføre noen dokumentreferanse i rubrikk 44. Midlertidig løsning har vært å registrere referansekode TXT og kort tekst på slike deklarasjoner.
 
Rettelsene vil bli satt i drift mandag 8. juni mellom kl 21.00 og 21.45