Gå til innhold

[Utgått]Elektronisk fakturering av dagsoppgjør

Tollvesenet innfører en ny ordning for elektronisk fakturering av dagsoppgjør - Informasjon til programleverandører for TVINN 

Tollvesenet har utviklet en ny løsning for elektronisk fakturering av dagsoppgjør på Edifact-format. Dagens løsning innebærer store utskriftsmengder av papirfakturaer og deklarasjoner. Disse vil med den nye ordningen bli erstattet av elektroniske meldinger i Edifact-format. For deklarantene innebærer dette at fakturaer og tollkvitteringer blir elektronisk sendt til dem. 
 
Løsningen åpner også for at deklarantene kan ajourholde eget reskontrosystem og avstemme fakturatransaksjoner mot betalingskvitteringer fra Tollvesenet, og betalinger utført mot eksempelvis nettbanken. Dette er ikke en del av løsningen fra Tollvesenet.
 
Løsningen går i hovedsak ut på at faktura sendes som INVOIC-melding og tollkvittering sendes som en CUSRES-melding med referanse til faktura og betaling.
 
Løsningen er nærmere beskrevet i aktuelle meldingshåndbøker datert 6. april 2009:
 
Toll Innførsel, release 902, versjon 3.0
Toll utførsel, release 902, versjon 3.0
Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA, versjon 1.0
 
Norstella Foundation for E-business and trade procedures har på oppdrag for Toll- og avgiftsdirektoratet oppdatert disse. Alle leverandører som i dag tilbyr TVINN-løsninger til dagsoppgjørskunder kan få tak i oppdaterte meldingshåndbøker ved å kontakte Norstella:
Norstella Foundation for E-business and trade procedures
 
Tlf.   22 99 61 00
Fax.   22 99 60 10
Internett: www.norstella.no 
 
Toll- og avgiftsdirektoratet vil kontakte alle dagsoppgjørskunder for å informere om løsningen om ca 1 måned. Løsningen er frivillig. Men kunder som velger å gå over til ny løsning, vil ikke ha anledning til å benytte gammel løsning. Tollvesenet vil opprettholde den gamle løsningen inntil videre. 
 
Dersom det er ønskelig å foreta testing av løsningen kan programleverandørene kontakte Toll- og avgiftsdirektoratet:
 
Toll og avgiftsdirektoratet
Innkrevings- og regnskapsavdelingen
 
Kontaktpersoner:
Arne Linell tlf. 22 86 03 48  mail:  arne.linell@toll.no
Marit Rønn Richardsen  tlf. 22 86 03 88 
mail:  marit.ronn.richardsen@toll.no