Gå til innhold

[Utgått]Avvikling av ordningen med blankett RG-116B – Konkurransehest

I rundskriv fra Toll og avgiftsdirektoratet av 8. desember 2008, jnr. 2008/03040, ble det informert om at ordningen med bruk av blankett

RG-0116B-Konkurransehest opphører fra og med 1. mars 2009. Direktoratet har imidlertid besluttet å iverksette en overgangsordning for utfasing av bruken av blankett RG-0116B-Konkurransehest i perioden fra og med 1. mars 2009 til og med 31. mai 2009.

Dette betyr at det fortsatt vil være mulig å bruke blankett RG-0116-Konkurransehest ved midlertidig innførsel og utførsel av hest i en overgangsperiode frem til og med 31. mai 2009.

Vi viser til rundskriv fra Toll- og direktoratet av 8. desember 2008, jnr. 2008/03040, vedrørende opphør av ordningen med bruk av blankett RG-0116B-Konkurransehest fra og med 1. mars 2009. Etter dialog med de berørte hestesportsorganisasjonene, har Toll- og avgiftsdirektoratet besluttet å iverksette en overgangsordning for utfasing av bruken av blankett RG-0116B-Konkurransehest i perioden fra og med 1. mars 2009 til og med 31. mai 2009. Dette betyr at det i en overgangsperiode frem til og med 31. mai 2009 fortsatt vil være mulig å bruke blankett RG-0116-Konkurransehest ved midlertidig inn- og utførsel av hest.
 
Målsetningen med overgangsordningen er å gi organisasjonene ytterligere tid til på tilrettelegge sine prosedyrer, og at man frem mot utgangen av mai 2009 gradvis skal gå over til deklarering i TVINN av midlertidig inn- og utførsel av hest.
 
Ovennevnt betyr at datoen for endelig opphør av bruk av blankett
RG-0116B-Konkurransehest er flyttet til 1. juni 2009.
 
For hester som allerede er under en papirbasert prosedyre ved bruk av blankett RG-0116B-Konkuransehest på det tidspunktet ordningen opphører, tillates det at prosedyren fullføres ved bruk av den samme blanketten.