Gå til innhold

[Utgått]Avgift på drikkevareemballasje - tilbakebetaling av avgift - Norsk Resirk sine medlemmer

Toll- og avgiftsdirektoratet er ved kopi av SFTs vedtak 12. juni 2009 orientert om at SFT, etter klage fra Norsk Resirk AS, har endret vedtak 13. juni 2008. Vedtaket innebærer at forventet returandel for perioden fra og med 1. juli 2008 til og med 30. juni 2009 settes til 92 % for boks og 87 % % for flasker i PET.
 
Den endrede retursatsen innebærer at medlemmer av Norsk Resirk AS som benytter denne type emballasje har innbetalt for mye avgift i perioden jf. Stortingets vedtak om avgifter på drikkevareemballasje § 2 annet ledd og særavgiftsforskriften § 3-5-3. Etter en gjennomgang og samtaler med Norsk Resirk AS har direktoratet kommet frem til at tilbakebetalingen skal gjennomføres ved at den enkelte avgiftspliktige omberegner tidligere leverte avgiftsoppgaver. Dette gjelder kun medlemmer i Norsk Resirk AS. Nedenfor følger en detaljert beskrivelse av fremgangsmåten og hvilke koder som skal benyttes.
 
Utfylling av avgiftsoppgave ved omberegning
Det skal fylles ut en omberegningsoppgave for hver av de aktuelle terminer (termin 7, 8, 9, 10, 11 og 12 i 2008 og termin 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i 2009. Dette gjøres ved bruk av blankett for særavgifter og gebyrer hvor det krysses av for omberegning.
 
Alle oppgavelinjer i opprinnelig oppgave som gjelder avgiftstypene MB 110, 210, 310 og 410 og MP 119, 219, 319 og 419 skal omberegnes, også oppgavelinjer som gjelder fritak/retur (oppgavelinjer med tilleggskode).
 
Omberegningsoppgaven skal inneholde alle oppgavelinjene fra den tidligere avgiftsoppgaven ført med avgiftstype, ny avgiftsgruppe, eventuell tilleggskode (fritak/retur) dato, sats, antall og samlet beløp. Videre skal det i merknadsfeltet gis opplysning om hvilke varelinjer i den opprinnelige oppgaven som omberegnes.
 
• Avgiftstypen vil være MB eller MP tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
 
• Avgiftsgruppen skal erstattes slik at (MB) 110 føres som (MB) 108, (MB) 210 føres som (MB) 208 osv.
 
• Tilleggskoden er tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
 
• Dato fylles kun ut ved bruk av tilleggskode 50.
 
• Satsen er den korrekte satsen i forhold til tabellen under. Mrk. at satsen endres fra og med første termin 2009 (endring i avgiftssatsen fra 1. januar 2009).
 
• Antall er tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
 
• Samlet beløp er summen av oppgavelinjen, dvs. korrekt avgift etter endring. Det vil være differansen mellom denne summen og tidligere innbetalt avgift som utbetales.
 
• I merknadsfeltet skal det stå følgende tekst: ”Korrigert oppgave for… termin 2008/2009. Linje……… er korrigert jfr. rundskriv 08/1669.”
 
Oversikt over tidligere og ny avgiftstype/-gruppe og sats
 

Termin

Avgiftstype

Avgiftsgruppe

Ny avgiftstype

Ny avgiftsgruppe

Ny sats

7 tom 12 2008

MB

110

MB

108

0,37

7 tom 12 2008

MB

210

MB

208

0,37

7 tom 12 2008

MB

310

MB

308

0,37

7 tom 12 2008

MB

410

MB

408

0,37

1 tom 6 2009

MB

110

MB

108

0,39

1 tom 6 2009

MB

210

MB

208

0,39

1 tom 6 2009

MB

310

MB

308

0,39

1 tom 6 2009

MB

410

MB

408

0,39

7 tom 12 2008

MP

119

MP

113

0,37

7 tom 12 2008

MP

219

MP

213

0,37

7 tom 12 2008

MP

319

MP

313

0,37

7 tom 12 2008

MP

419

MP

413

0,37

1 tom 6 2009

MP

119

MP

113

0,38

1 tom 6 2009

MP

219

MP

213

0,38

1 tom 6 2009

MP

319

MP

313

0,38

1 tom 6 2009

MP

419

MP

413

0,38

 
Renteberegning
Som en konsekvens av at tilbakebetalingen er et resultat av et omgjøringsvedtak fra SFT, er beløpet som betales tilbake rentebærende fra innbetalingstidspunktet og til tilbakebetaling finner sted jf. skattebetalingsloven § 11-4. Tollregionen vil beregne dette i forbindelse med omberegningen.