Gå til innhold

[Utgått]Transittering - nye prosedyrer for etterlysning fra 1. juli 2009

Transitteringskonvensjonen - iverksetting av nye prosedyrer for "Etterlysning" og "Skyld og innkreving" fra 1. juli 2009
Vi viser til rundskriv av 20. juni 2008 (ref. 2008/01500) vedrørende iverksetting av ny omstrukturert Transitteringskonvensjon 1. juli 2008, hvor det bl.a. ble opplyst at nye prosedyrene for Etterlysning og Skyld og innkreving først vil tre i kraft 1. juli 2009.
 
Etterlysningsprosedyren har blitt endret for å oppnå en raskere avslutning av prosedyren og fristilling av garantien.  De viktigste nye funksjonene for elektronisk etterlysning og innkreving omhandler:
 

Endring i fristen for å starte opp og svare på en etterlysning

I følge Transitteringskonvensjonen skal en etterlysning nå starte opp senest 7 dager etter at fristen for fremleggelse av varene ved bestemmelsestollstedet har utløpt, jf. art. 41(2) til Vedlegg I. Den hovedansvarlige og bestemmelsestollstedet skal svare på en henvendelse fra avgangstollstedet innen 28 dager, jf art. 41(5) til Vedlegg I.
 

Avgangstollstedet kan ”vurdere” etterlysningsprosedyrer og tilgjengelig informasjon

Det er ikke lenger krav om at avgangstollstedet først må ta kontakt med hovedansvarlig. Er informasjonen i rubrikk 8 på deklarasjonen tilstrekkelig, kan en etterlysning innledningsvis iverksettes mot bestemmelsestollstedet.
 

Reduksjon i tidsfristen for når skyld anses å ha påløpt

Fastsettelse av stedet hvor skyld påløp skal nå være fastlagt innen 7 måneder fra den dato varene skulle vært lagt frem ved bestemmelsestollstedet.
I de tilfeller hvor avgangstollstedet har tatt kontakt med hovedansvarlig og en tilbakemelding ikke er mottatt innen fristen, eller informasjonene var utilstrekkelig til å forsette etterlysningen, kan innkreving starte opp en måned etter utløpet av fristen på 28 dager, jf. art. 116(1)c til Vedlegg I.
 

Ny frist for informasjon til garantist

Avgangstollstedet skal nå underrette garantisten innen 9 måneder fra den dato varene skulle vært lagt frem ved bestemmelsestollstedet om at prosedyren ikke er avsluttet. Fristen for å underrette garantisten innen 3 år er uendret, jf. art. 118 til Vedlegg I.
 

Ny funksjonalitet/meldinger i TET/NCTS

Flere papirbaserte prosedyrer i fm Skyld og innkreving vil bli erstattet av nye elektroniske meldinger. Det blir mulig å overføre ansvaret til det land som er ansett kompetent med bruk av meldingen ”Innkrevingsanmodning” (IE150).
Vi får også to nye meldinger som kan benyttes i løpet av etterlysningsprosedyren for å kunne be om eller sende tilleggsinformasjon (IE 144 og IE145).
 
Endringene i retningslinjene ved at avgangstollstedet ikke lenger trenger å ta kontakt med hovedansvarlig før oppstart av en etterlysning, kan føre til at næringslivet i større grad må etablere rutiner for å overvåke egne åpne (ikke fullførte) transitteringer.
 
De nye prosedyrene skal kun benyttes for transitteringer som er startet opp etter 1. juli 2009. Det elektroniske systemet (TET/NCTS) skiller imidlertid mellom de transitteringer som er startet opp før eller etter 1. juli 2009 slik at nye prosedyrer ikke vil kunne benyttes på ”gamle” transitteringer.
 
De nye retningslinjene for Etterlysning og Skyld og innkreving vil bli innarbeidet i Transit Manual (Forsendelseshåndboka) og vil på sikt være tilgjengelig på alle EUs språk på følgende nettside: