Gå til innhold

[Utgått]Avgift på båtmotorer - motorer som kan oppnå høyere effekt uten bruk av ekstra deler

Toll- og avgiftsdirektoratet har endret sin forståelse av regelverket etter en uttalelse fra Sivilombudsmannen.
Etter Stortingets vedtak om avgift på båtmotorer § 1 skal det betales avgift til statskassen på båtmotorer (fremdriftsmotorer) på minst 9 hk som tilvirkes her i landet eller som innføres fra utlandet.
 
I rundskriv 17/2009 S under punkt 11 første setning har Toll- og avgiftsdirektoratet gitt følgende kommentar om avgiftsgrunnlaget:
 
“Dersom båtmotorens effekt kan økes uten at ekstra deler er nødvendig (f.eks. ved å fjerne en plombe), skal den effekten legges til grunn for avgiftsberegningen.”
 
Sivilombudsmannen har i en konkret sak kritisert denne forståelsen av regelverket. I sin uttalelse 24. august 2009 (sak 2008/1601) skriver Sivilombudsmannen at det er i strid med gjeldende bestemmelser i særavgiftsforskriften § 3-15-2 første ledd første punktum å etterberegne avgift for den høyere effekten båtmotorer kan få ved å fjerne en restriktorplate montert mellom forgasser og innsugingsmanifold.
 
På bakgrunn av Sivilombudsmannens uttalelse har direktoratet endret sin forståelse av regelverket. Dette innebærer at det kan ses bort fra ovennevnte del av kommentaren i årsrundskrivet. Vi gjør oppmerksom på at direktoratet 28. juli 2009 sendte på høring forslag om nytt tredje ledd i særavgiftsforskriften § 3-15-2. Det vises for øvrig til det aktuelle høringsnotatet.