Gå til innhold

[Utgått]Avgift på utslipp av NOx - ny konto for NOx-avgiften knyttet til petroleumsvirksomheten - endring av avgiftstype – presisering av rundskriv

Vi viser til rundskriv vedr. ovennevnte datert 2. oktober 2007.
 
I hht. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) skal NOx-avgiften knyttet til petroleumsvirksomheten regnskapsføres på egen konto i statsregnskapet.
 
I den forbindelse er det nødvendig å endre avgiftstype og avgiftsgruppe fra NX 400 til NO 100 for å ivareta opprettelsen av eget kapittel og post for denne avgiften.
 
Endringen gjelder fra 1. oktober 2007 og avgiftstype/-gruppe NO 100 skal deklareres fra og med 4. termin i 2007, dvs. for avgiftspliktige utslipp etter 1. oktober 2007.