Gå til innhold

[Utgått]Tollkvoter for 2008 - Pos.06.02

I henhold til den bilaterale avtalen om enkelte landbruksvarer mellom EF og Norge som ble inngått i forbindelse med EØS-avtalen, gis det tollfritak for bestemte mengder (importverdier) av enkelte vareslag under kapittel 6 i tolltariffen for varer som har opprinnelse i Det Europeiske Fellesskap (EF)-

Ledig tollkvoter for 2008:

I medhold av forskrift om tollkvoter av 28. april 1993 kan følgende varer søkes innført tollfritt fra EU når det kan dokumenteres at varene er opprinnelsesprodukter i samsvar med opprinnelsesreglene i brevvekslingen mellom Norge og Det Europeiske Fellesskap om visse ordninger fra landbrukssektoren nevnt over:

 

KVOTEKODE: T010108B

Vareslag: Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier.

Periode: f.o.m. 2008.04.01 t.o.m. 2008.12.31

Mengde: 2.000.000 NOK

Tolltariffnummer:

06.02.1010

06.02.1021

06.02.1022

06.02.1023

06.02.1024

06.02.1029

 

 

KVOTEKODE: T010208B

 

Vareslag: Stueasalea (Azalea indica)

Periode: f.o.m. 2008.03.01 t.o.m. 2008.12.31

Mengde: 10.000.000 NOK

Tolltariffnummer:

06.02.3011

06.02.3012

06.02.3013

 

 

KVOTEKODE: T010308A

Vareslag: Blomstrende potteplanter.

Periode: f.o.m. 2008.01.01 t.o.m. (2008.12.31)

Mengde: 8.000.000 NOK

Kvoten er brukt opp og er derfor ikke disponibel. 

Tolltariffnummer:

06.02.9064

06.02.9065

 

unntatt:

- Margerit (Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescens)

- hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatior,

- klokke (Campanula),

- krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium),

- julestjerne (Euphoribia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima),

- hibisk (Hibiscus),

- kalanchoe,

- pelargonium,

- primula

- saintpaulia .

 

 

KVOTEKODE: T010408A

Vareslag: Grønne potteplanter.

Periode: f.o.m. 2008.01.01 t.o.m. 2008.12.31

Mengde: 4.000.000 NOK

Tolltariffnummer: 06.02.9061

 

 

KVOTEKODE: T010508A

Vareslag: Gress i ruller.

Periode: f.o.m. 2008.01.01 t.o.m. 2008.12.31

Mengde: 4.000.000 NOK

Tolltariffnummer: 06.02.9071

 

 

Tollkvotene tildeles automatisk ved deklarering i TVINN-systemet.

Dersom importør/deklarant ønsker å benytte tollkvotesystemet, skal følgende koder angis ved deklarering i TVINN:

- Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

- Rubrikk 36 (opprinnelse): "B"

- Rubrikk 44: "KVT" + kvotekode (Eks.: KVT T020208A).

 

 

Når tollkvoten er nyttet fullt ut, vil systemet automatisk stenge den aktuelle tollkvoten. Ved bruk av foreløpig deklarasjon (FO) i TVINN, vil tollkvote først kunne tildeles i det fullstendig deklarasjon er akseptert av TVINN-systemet. ''

Dersom den aktuelle tollkvoten i mellomtiden er nyttet fullt ut, vil den preferansetollsats som gjaldt på innførselstidspunkter komme til anvendelse.

Kunngjøring om opphør av tollkvote vil bli lagt inn i på Tollvesenets hjemmesider på INTERNETT.