Gå til innhold

[Utgått]Feil avgiftssats i TVINN på MP 120

Aviftssats for MP 120 i perioden 01.01.2005-31.05.2005 er feil i TVINN.
Feil sats har vært 0.54 kr per stk, mens korrekt sats skulle vært 0.53 kr per stk.

Feilen er rettet opp, og korrekt avgiftssats er nå registrert i TVINN gjeldende
fom 01.06.2005.

Da vi har registrert at det i den aktuelle perioden har blitt innført varer som er
belastet med feil avgiftssats, har vi funnet å opprette generelt unntaksdokument
knyttet til nevnte avgift.

Ved omberegning kan korrekt avgiftssats aktiveres ved å deklarere
"S" i rubrikk 33 og referansekode "GEN"med henvisning til skriv S2005/2101
i rubrikk 44.