Gå til innhold

[Utgått]Matproduksjonsavgift –endring i satser - 2005

Mattilsynet har meddelt at satsene for matproduksjonsavgift vil bli justert pr. 1. januar 2005 i overenstemmelse med vedtak fattet av Stortinget.

Det er ikke blitt foretatt reele endringer i vareomfanget andre enn rent tarifftekniske korreksjoner i samsvar med årsoppdateringen i TVINN.

I forskrift om endringer av forskrifter om gebyr - og avgiftsregelverket på matområdet er følgende satsendringer definert:

NP100, importerte ferdigvarer og halvfabrikata, reduseres fra 0,88 % til 0,80%.

NP200, importerte råvarer (unntatt fisk), reduseres fra 1,43% til 1,29% og

NP300, importert fisk og fiskevarer (unntatt §§6 og 7b) reduseres fra kr 15,90 pr.tonn til kr.14,20 pr. tonn .

Mattilsynet og Tollvesenet vil i samarbeid føre kontroll med at avgiften for alle innførte varer blir rettmessig innbetalt.

Dersom avgiften både blir innbetalt ved landing og ved fortolling, må søknad om tilbakebetaling av avgift sendes Mattilsynet