Gå til innhold

[Utgått]Kommentar til tolltariffens innledende bestemmelser §§ 13 - 15

De tre kommentarheftene til tolltariffens innledende bestemmelser (tib)§ 11, §§ 13 – 15 og §§ 16 – 24 er nå oppdatert og finnes i elektronisk utgave under www. toll.no/næringsliv/temahefter.

I de nye utgavene er det inntatt flere illustrerende enkeltavgjørelser, og på enkelte områder er teksten noe omarbeidet for å gjøre det enklere å fortolke regelverket.

I tillegg har det skjedd regelverksendringer, som har nødvendiggjort en oppdatering.

Nedenfor informeres om de viktigste endringer i kommentarheftet til tib §§13 - 15:

I avsnitt II beskrives generelt regelverket som styrer tollplikten og valg av tollsats. Dette er et nytt avsnitt i forhold til tidligere kommentarhefte.

Under avsnitt III punkt 4 er det gitt ytterligere bemerkninger vedrørende fastsettelse av gjenutførselsfrist.

Under avsnitt IV punkt 4 er det foretatt omformuleringer av teksten og retting av henvisninger, bl.a. til kommentarene i årsrundskrivet for engangsavgift.

Under avsnitt IV punkt 5 er midlertidig bruk av Svalbardregistrert kjøretøy omtalt.

Under avsnitt V punkt 3 er det foretatt en presisering i forhold til utstyr til bruk ved idrettsstevner mv.