Gå til innhold

[Utgått]Oppbevaring av Følgedokument

Transittering/TET -
Oppbevaring av transitteringsdeklarasjoner/Følgedokument i TET
Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv til tollvesenet av 18.02.02 (ref. 2002/0680) vedrørende Tollvesenets oppbevaring av transitteringsdeklarasjoner på papir – Enhetsdokumentets eksemplar 1, 4 og 5. 
 
I følge ovennevnte rundskriv skal oppbevaringstiden for ovennevnte papirdeklarasjoner hos Tollvesenet være 3 år fra utgangen av det året transitteringen startet. Nevnte frist skal også benyttes for de transittering som startes på Enhetsdokumentet eller Følgedokument under en nødprosedyre.
 
Direktoratet har nå mottatt forespørsel fra autoriserte mottakere om oppbevaringen av Følgedokumentet som benyttes i forbindelse med elektroniske transittering. I følge Tollovforskriften (TLF) pkt 6.7.4 er det ikke nødvendig å oppbevare transitteringsdeklarasjoner eller grunnlagsdokumentasjon for transitteringer som er startet opp og avsluttet i det elektroniske systemet. Næringslivet skal imidlertid, i følge TLF 6.4.1, oppbevare historisk register (logg) uendret og sikkert i minst 10 år.
 
Dersom bestemmelsestollstedet, av ulike årsaker, ikke klarer å fullføre en transittering i det elektroniske systemet (TET), slik at ”rykkattesten” (Ankomstbekreftelse IE006 og Kontrollresultat IE018) må returneres til avgangstollstedet på papir (IE110), vil Følgedokumentet som fulgte varene (en kopi) ha samme oppbevaringsplikt som ved bruk av Enhetsdokumentet.
 
I de tilfeller den autorisert mottaker av ulike tekniske årsaker ikke klarer å sende inn Ankomst-meldingen (IE007) og/eller lossemerknader (IE043) til bestemmelsestollstedet i TET, og derfor må sende inn Følgedokumentet påført lossemerknader inn til Tollvesenet for fullføring av prosedyren, anbefaler direktoratet at den autoriserte mottaker benytter oppbevaringsfristen på 3 år (fra utgangen av det året transitteringen startet).