Gå til innhold

[Utgått]Oppbrukt kvote ved innførsel av storfekjøtt fra Botswana og Namibia under det norske GSP-systemet

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv av 21. desember 2006 (saknr. 2002/4472) vedrørende kvantumsregulert innførsel av storfekjøtt fra Botswana og Namibia under det norske GSP-systemet for 2007.

Botswana og Namibia har MUL-status i henhold til det norske GSP-systemet og den årlige tollfrie kvantumsreguleringen er på 2 700 000 kilo utbeinet storfekjøtt.
 
Denne tollfrie kvoten er nå oppbrukt og toll må således beregnes/betales etter gjeldende satser for ordinære GSP-land.