Gå til innhold

[Utgått]Kommentar til tolltariffens innledende bestemmelser § 11


De tre kommentarheftene til tolltariffens innledende bestemmelser (tib)§ 11, §§ 13 – 15 og §§ 16 – 24 er nå oppdatert og finnes i elektronisk utgave under www. toll.no/næringsliv/temahefter.

I de nye utgavene er det inntatt flere illustrerende enkeltavgjørelser, og på enkelte områder er teksten noe omarbeidet for å gjøre det enklere å fortolke regelverket.

I tillegg har det skjedd regelverksendringer, som har nødvendiggjort en oppdatering.

Nedenfor informeres om de viktigste endringer i kommentarheftet til tib §11:

I avsnitt II beskrives generelt regelverket som styrer tollplikten og valg av tollsats. Dette er et nytt avsnitt i forhold til tidligere kommentarhefte.

Under avsnitt III om reisegods(§ 11 nr. 10 – punkt 10), er det gitt bemerkninger til den nye bestemmelsen om tax-free salg ved ankomst, og de endringer som er gjort i forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods som en følge av ordningen.

Under avsnitt III om reisegods(§ 11 nr. 10 – punkt 9) er de endrede kvoter for forenklet fortolling omtalt.

Under avsnitt III om flyttegods(§ 11 nr. 12 - punkt 2), er det inntatt en illustrerende enkeltsak på grensedragningen mellom hva som anses som yrkesutstyr og hva som anses som innbo og lignende flyttegods.

Under avsnitt III om vareprøver(§ 11 nr. 15 – punkt 3), er det inntatt utdrag fra en enkeltsak som omhandler tolkning av hva som skal anses som reklamemateriell etter vareprøvekonvensjonen.

Under avsnitt III om emballasje(§ 11 nr. 16 – punkt 2) er det foretatt en presisering i forhold til matvarer nedlagt i feks. oljer eller laker.