Gå til innhold

[Utgått]Innenlands bearbeiding av landbruksvarer - delegering av myndighet

Myndighet til å utstede bevilling for innenlands bearbeiding av landbruksvarer ble ved rundskriv av 29. august 2001 (saksnummer 2001/00057) gitt Tolldistriktssjefen i Buskerud, Vestfold og Telemark tolldistrikt.
Denne myndigheten er etter omlegging fra tolldistrikt til tollregioner overført til Tollregion Sør-Norge. I tollregionen behandles slike saker av:
 
Grenland tollsted
Torskebergveien 1
3950 BREVIK