Gå til innhold

[Utgått]Endringer i tolltariffen

Det er foretatt rettelser i tolltariffen vedrørende tollsatser for fisk og andre maritime produkter.
Toll- og avgiftsdirektoratet foretar med dette rettelser i tolltariffen for import av visse produkter av fisk og andre marine produkter som innføres som opprinnelsesprodukter i henhold til frihandelsavtalene angitt i vedlegg til dette rundskriv.
 
Tollfrihet for disse varer følger av de aktuelle frihandelsavtalene, og gjenspeiles nå i tolltariffen. For varer fra land som ikke har fått tollfritak vil det fortsatt være anledning til å søke Statens landbruksforvaltning om tollnedsettelse eller tollfritak i henhold til forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.
 
Det følger av tolloven § 12-11, jf 12-12 fjerde ledd at tollmyndighetene skal treffe vedtak om endring til gunst, når det ved innførsel av en vare er beregnet for mye toll.
 
Rettelsene fremgår av vedlegget og er innarbeidet i den elektroniske tolltariffen på vår hjemmeside og i TVINN.