Gå til innhold

[Utgått]Iverksettelse av GSP-ordningen for Armenia

Det norske GSP-systemet iverksettes for Armenia med virkning fra 12. mai 2010.

Toll- og avgiftsdirektoratet har fra republikken Armenia fått oversendt nødvendige notifikasjoner og stempelprøver som gjør det mulig å iverksette Det norske GSP-systemet for Armenia, jf. forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) av 17. desember 2008 nr 1502.

I medhold av gjeldende praksis, kunngjøres med dette at Det norske GSP-systemet iverksettes for Armenia med virkning fra 12. mai 2010.

 GSP-preferansetollbehandling kan innrømmes fra nevnte dato for varer som ved fremleggelse av tilfredsstillende GSP-opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra Armenia, jf. gjeldende opprinnelsesregler. Armenia er å anse som et ”ordinært” GSP-land, jf. vareomfang og tollpreferanse gjeldende overfor denne gruppen land. Norske tollmyndigheter kan gi nærmere opplysninger ved behov.

Autorisert myndighet til å utstede/attestere opprinnelsessertifikat, Formular A er ”Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Armenia”. Anvendt stempel er rundt med bl.a. nevnte tekst.

I landoversikten skal Armenia fra 12. mai 2010 fremkomme med ”liten” og uthevet skrift (dvs. iverksatt for ordinært GSP-land).

 Etterkontroll av opprinnelsesbevis (verifikasjoner) vil i Armenia bli foretatt av ”Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Armenia ”. Krav om slike etterkontroller av opprinnelsesbevis må på vanlig måte sendes direktoratet (Kontrollavdelingen).