Gå til innhold

[Utgått]Varslingsplikten til Mattilsynet ved innførsel av næringsmidler m.v. fra EU endres.

Varslingsplikten til Mattilsynet - for de fleste næringsmidler og produkter som innføres fra EU bortfaller fra 1. mars 2010. Dette innebærer at kravet til deklarering av kontrollkode V5 i rubrikk 44 er endret.

Toll- og avgiftsdirektoratet vil med dette meddele at varslingsplikten ved innførsel av samhandelsvarer (varer produsert i eller varer som er lovlig innført til EU) som beskrevet over er endret fra den 1. mars 2010.

Fra nevnte dato er det ikke lenger nødvendig å deklarere kode V5 i rubrikk 44 ved innførsel av samhandelsvarer i kapittel 2 - 23 og andre næringsmidler definert i tolltariffen fra EU, med unntak av varer under posisjon 03.01.

Varslingsplikten ved innførsel av levende dyr i kapittel 1 og levende fisk i posisjon 03.01 i tolltariffen som innføres fra EU opprettholdes.

Ved innførsel av varer i kapittel 1 -23  og andre næringsmidler definert i tolltariffen, som innføres fra land utenfor EU, skal varslingsplikten videreføres.

Dette innebærer at importør/første mottaker plikter å sendt varsel til Mattilsynet før innførselen finner sted. Når varsel er sendt skal kode V5 deklareres i rubrikk 44 i TVINN.

(For å bevare historikken, er det opprettet en ny kode V5 200 i TVINN)