Gå til innhold

[Utgått]Forhåndsvarsling fra og med 1. januar 2011 – Sveits

Fra 1. januar 2011 må forsendelser direkte mellom Norge og land utenfor EU forhåndsvarsles elektronisk. 1. juli 2009 inngikk Norge en sikkerhetsavtale med EU som innebar at vi fikk fritak for forhåndsvarsling av varer som sendes mellom Norge og EU-landene. Norge er dermed ansett å ligge innenfor EUs sikkerhetsområde.
Norge er i forhandlinger med Sveits om en bilateral avtale lik den både Norge og Sveits har med EU. En slik avtale vil unnta vareførselen til og fra Sveits fra kravet om forhåndsvarsling. Fram til en slik avtale er på plass er Sveits å anse som et tredjeland og vareførsel må varsles etter bestemmelsene som følger av avtalen med EU (Protokoll 10 i EØS-avtalen). En avtale er forventet å være på plass i løpet av første halvår 2011.