Gå til innhold

[Utgått]Nye bestemmelser for TIR-carnet fra 1. januar 2008

Endringer i forhold til garanti for TIR transporter fra 1. januar 2008.
Toll- og avgiftsdirektoratet har mottatt informasjon fra FN`s økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) om endringer i forhold til garanti for TIR transporter.
 
Alkohol- og Tobakksvarer
 
Følgende alkohol- og tobakksvarer tillates ikke transportert på TIR-Carnet. Dette gjelder for transport til eller gjennom samtlige av de kontraherende parter til TIR konvensjonen – herunder EU`s tollområde.
 
HS kode        Vareslag
2207 10          Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 volumprosent
2208               Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 volumprosent; likør og annet brennevin
2402 10          Sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av tobakk
2402 20          Sigaretter med innhold av tobakk
2403 10          Røyketobakk, også med innhold av tobakkerstatninger
 
Andre varer
 
Følgende varer tillates ikke transittert på TIR-Carnet gjennom EUs tollområde, dersom det overstiger angitte menge:
 
HS kode           Vareslag                         TIR garanti inntil:
0202 10             Kjøtt av                            inntil 3,000 kg
0202 20             storfe, 
0202 30             fryst 
    
0402 10             Melk og fløte,                    inntil 2,500 kg
0402 21             Konsentrert eller 
0402 29             tilsatt sukker eller 
0402 91             annet 
0402 99             søtningsstoff 
    
0405 10            Smør og annet fett              inntil 3,000 kg
0405 90            samt oljer fremstilt av melk; meieriprodukter 
    
1701 11            Rør- og betesukker              inntil 7,000 kg
1701 12            Samt kjemisk ren 
1701 91            sakkarose, 
1701 99            i fast form 

Dette innebærer at det ikke er tillatt å starte opp et TIR carnet i Norge, dersom transporten inneholder varer som oversiger de mengder som anført i listen ovenfor og transporten skal passere gjennom ett eller flere EU-land.
 
I praksis betyr dette at en slik TIR-transport enten må utpassere over Norsk - russisk grense (eller eventuelt som sjøtransport fra norsk havn direkte til land utenfor EU), eller transporteres i henhold til annen transitteringsordning frem til grense for utpassering fra EU og eventuelt starte opp TIR - carnetet derfra.

Bestemmelsene er gjeldende fra 1. januar 2008.