Gå til innhold

[Utgått]350-kronersgrensen fjernes for sendinger til virksomheter

1. april blir 350-kronersgrensen for varesendinger opphevet. Det betyr i praksis at alle sendinger til virksomheter blir toll- og avgiftspliktige og skal deklareres i TVINN uansett sendingens verdi.

For privatpersoner vil det i en overgangsperiode være deklarasjonsfritak for sendinger med verdi under 350 kroner får å avhjelpe håndteringen av alle lavverdisendingene. Den vedtatte overgangsordningen gjelder kun for sendinger til privatpersoner og gjelder inntil videre.

Sendinger til virksomheter må fra 1. april deklareres og fortolles i TVINN uansett verdi.