Gå til innhold

[Utgått]Ingen henvising til mva-fritak på innførselsdeklarasjonen

Det skal ikke henvises til mva-fritak på innførselsdeklarasjoner til mva-registrerte virksomheter.

Ved deklarering i TVINN skal henvisning til fritak for innførselsmerverdiavgift kun gjøres dersom mottaker i rubrikk 8 på tolldeklarasjonen ikke er mva-registrert.

Mva-registrerte virksomheter skal innberette fritak for innførselsmerverdiavgift på skattemelding for merverdiavgift til Skatteetaten. Dette betyr at det ved deklarering i TVINN hvor mottaker er mva-registrert, skal informasjon om fritak ikke oppgis i rubrikk 44, hverken ved bruk av kode M2 eller TXT.