Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - Plastretur AS

Plastretur AS har miljøavgift på drikkevareemballasje.

Miljødirektoratet har fattet vedtak om reduksjon av avgift og fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017.

Miljødirektoratet har i brev av 15. juni 2015 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Plastretur AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017. 

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 87 %. Dette inneber ei avgift på 13 % av ordinær sats. 

Retursystemet til Plastretur AS gjeld for drikkevareemballasje av plast. 

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MP 113, 213, 313 og 413 for drikkevareemballasje av plast.